wSensor SR-100 - Sensor sense fils

wSensor SR-100 - Sensor sense fils


Els dispositius wSensor SR 100 són sensors de ràdio sense fils dissenyats especialment per a les necessitats de la indústria i les cadenes de fred. Són de petita mida i fàcils d'instal·lar en qualsevol indret. Un dispositiu receptor pot rebre informació de decenes de sensors wSendos SR 100. La distància entre els sensors i el receptor pot ser de fins a 100 metres, i la vida útil de la bateria fins a 5 anys. Els sensors wSendos SR 100 són capaços d'enregistrar la temperatura, i tenen la possibilita d'afegir paràmetres addicionals.


Aplicacions:

 • > Seguiment en el transport de productes refrigerats
 • > Seguimient en el transport de productes congelats
 • > Aplicacions industrials

Característiques:

 • > Vida útil de 5 anys
 • > Abast fins a 100 metres
 • > Temperatura d'amidament entre -30 i +85 ºC

Els sensors wSensor SR 100 són capaços d'enregistrar les següents variables:

 • > Variables de l'aire:
  • > Temperatura
  • > Humitat
  • > Paràmetres determinats per el client


Sol·licitar informació