wSensor LR-200 - Sensor sense fils

wSensor LR-200 - Sensor sense fils


Els dispositius wSensor LR 200 són sensors de ràdio sense fils dissenyat per a la transmissió de dades a lllarges distàncias. Són de petita mida i fàcils d'instal·lar als indrets d'amidament. Un dispositiu receptor pot rebre informació de decenes de sensors wSensor LR 200. La distància entre els sensors i el receptor pot ser de fins a 1 Kilòmetre, i la vida útil de la bateria fins a 5 anys. Els sensors wSendor LR 200 estan protegits contra l'aigua i el gas, per tant són adients per a condicions extremes. Els sensors tenen quatre canals d'amidament analògica i digital.

Els sensors wSensor LR 200 són capaços d'enregistrar la temperatura, humitat, CO2, etc. Els que aparèixen a la foto estan entubats per a amidar la temperatura del sól.


Aplicacions:

 • > Mediambientales
 • > Agrícoles
 • > Industrials

Característiques:

 • > Vida útil de 5 anys
 • > Abast fins a 1 Kilòmetre
 • > Temperatura d'amidament entre -30 i +85 ºC
 • > Adaptats a condicions extremes

Els sensors wSensor LR 200 son capaços d'enregistrar les següents variables:

 • > Variables de l'aire:
  • > Temperatura
  • > Humitat
  • > CO2
  • > Paràmetres determinats per el client


Sol·licitar informació