PRODUCTES

ChargeStorm - Estació de recàrrega de vehicles


Chargestorm és una empresa de Tecnologia Neta la qual desenvolupa productes de recàrrega destinada al mercat de vehicles.


Proporciona la recàrrega de vehicles elèctrics i soluciona la seva gestió, això permet que les Estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics de demà funcionin amb l'actual xarxa elèctrica. Els productes Chargestorm li permeten a l'operador, tenir un Sistema Intel·ligent i oferir serveis a la xarxa per a la provisió i facturació del servei.


El Sistema Chargestorm és utilitzat per companyies elèctriques, immobles i empreses que ofereixen abastament per a vehicles de recàrrega elèctrica.

El sistema de Chargestorm proporciona les següents prestacions:

  • > Sistema de recàrrega de fàcil ús per als propietaris dels VE.
  • > Sistema d'administració amb modernes funcions per als propietaris de punts de recàrrega.
  • > Funcionalitat de la xarxa de recàrrega segura i estable per als propietaris dels punts de recàrrega i empreses subministradores d'energia.
  • > Solució patentada que garanteix la protecció dels equips elèctrics.

Els components principals del sistema són el Controlador de Càrrega de Xarxa (CGC), el Controlador de càrrega de la Unitat (CCU) que actua com el cervell de l'estació de càrrega, i el Portal de la càrrega, que s'utilitza per a l'administració. Una CGC i una o més CCU constitueixen una Nano Xarxa. La Nano Xarxa assegura una xarxa estable i segura en les instal·lacions dels immobles.


Informació sobre normatives i subvencions:


Estacions de recàrrega de vehicles:

Sol·licitar informació Descarregar PDF amb més informació