AWS-100 - Unitat d'amidament per a condicions dures

AWS-100 - Unitat d'amidament per a condicions dures


La Unitat d'amidament per a condicions extremes AWS-100 es un complert dispositiu d'amidament que disposa d'un modem GSM i senyal de ràdio UHF. El dispositiu està connectat directament a internet i compta amb un total de 12 canals d'entrada, quatre dels quals estan reservats per als sensors de temperatura (PT1000 i NTC), quatre per a senyals analògics i quatre entrades digitals (comptador o estat). A més el AWS-100 pot rebre amidaments de sensors sense fils. La Unitat d'amidament per a condicions extremes AWS-100 és fàcilment ampliable a sistemes amb varies desenes de sensors, quan s'utilitza com un complement de sensors sense fils.

Els amidaments enregistrats son guardats automàticament a una base de dades segura d'Internet, mitjançant la xarxa GSM. L'usuari pot llegir les dades directament des de la base de dades, això significa que no és necessari comunicar-se directament amb la Unitat d'amidament per a condicions extremes AWS-100, minimitzant el temps invertit. El servidor a la vegada compara Els amidaments enregistrats amb els valors límit preestablerts per l'usuari, si aquets són superats s'envia un missatge d'alarma via SMS o e-mail alertant de la incidència.


Aplicacions:

 • > Sector Industrial
  • > Control de la temperatura del servei
  • > Control de processos
  • > Manteniment i equipament

Característiques:

 • > Dissenyat per a treballar en condicions extremes
 • > Envolvent amb grau de protecció IP67
 • > Poden realizar-se envolvents resistents a:
  • > Estanc als gassos
  • > Col·lisions
  • > Estanc a l'aigua
 • > Transferència de dades mitjançant GPRS (control remot)
 • > Enviament de missatges d'alarmes preestablertes mitjançant SMS o e-mail
 • > Poseeix receptor per a 12 canals d'entrada:
  • > 4 per a sensors de temperatura (PT1000 i NTC)
  • > 4 per a senyals analògiques
  • > 4 per a entrades digitals
  • > Pot rebre amidaments de sensors sense fils
 • > Tensió d'ús de 8-15 VDC
 • > Consum elèctric en repòs 100 uA


Sol·licitar informació