Aplicacions per les Estacions Meteorològiques per a la monitorització de paràmetres mediambientals

Aplicacions per les Estacions Meteorològiques per a la monitorització de paràmetres mediambientals


La protecció del medi ambient és un objetiu clau per a aconseguir preservar la vida natural, la diversitat i mantenir el nostre entorn. Per aconseguir aquest objectiu és necessari garantir una informació fiable i actualitzada sobre el medi ambient.

La monitorització medioambiental amb les Estacions meteorològiques d'A-Lab, permet conèixer aquesta informació en temps real. Paràmetres medioambientals sobre l'aire, l'aigua, el sòl, la radiació solar, etc. El repte tanmateix és aconseguir que aquesta monitorització es realitzi de forma rentable.

Les Estacions meteorològiques d'A-Lab son capaces de recollir un gran nombre d'informació de forma automàtica gràcies al seu sistema de monitorització i enviar-la a Internet per a que sigui guardada directament a un servidor web, al qual es pot accedir des de qualsevol indret del món via internet. Amb aquest sistema d'Estacions meteorològiques s'elimina la necessitat de desplaçament fins al punt de presa de dades.

A més, si es requereix Les Estacions meteorològiques es poden configurar amb un sistema d'alarmes via SMS o e-mail per a notificar que un valor d'alarma preestablert ha estat superat.


Monitorització de les condions meteorològiques

La monitorització mediambiental ens permit conèixer les condicions medioambientals sobre l'aire, l'aigua, el sòl, la radiació solar, etc. en temps real, i poder pendre les decisions adients a cada moment.

Dispositius: a-Weather, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.


Monitorització d'embassaments d'aigua

La monitorització de les acumulacions d'aigua a llacs, estanys o preses ens permet conèixer les condicions del cabal i altre paràmetres relacioants amb l'aigua en aquells indrets a on és preceptiu la presa de dades per tal de prevenir futures situacions de risc, com a sota de ponts o altres infraestructures.

Dispositius: a-Water i w-Sensor LR 200.


Monitorizació de rius i llacs

La monitorització de rius i llacs ens permet conèixer condicions de terbolesa, pH, nutrients i altres paràmetres relacionats amb l'aigua en aquells indrets a on és preceptiu la presa de dades per tal de prevenir futures situacions de risc, com a llacs o masses d'aigua aïllada.

Dispositius: a-WBuoy i w-Sensor LR 200.


Condicions de creixement i vigilància dels cultius

En la producció d'hortalisses, es necessari que el pagès controli les condicions especials de cultiu d'aquestes, serà molt important conèixer les dades sobre el seu creixement i condicions ambientals per a poder pendre a cada moment les decisions adients. Alertes en temps reals sobre les malalties de les patates, cebes, fongs als cereals, gelades, humitat del sòl, humitat a les fulles de les hortalisses etc. La recollida de dades històriques i el seu tractament permet predir l'aparició de determinades anomalies i poder pendre les decisions adients a cada moment.

Dispositius: a-Weather, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.