Aplicacions per les Estacions Meteorològiques per a la monitorització de paràmetres mediambientals

Aplicacions per les Estacions Meteorològiques per a la monitorització de paràmetres mediambientals


La protecció del medi ambient és un objetiu clau per a aconseguir preservar la vida natural, la diversitat i mantenir el nostre entorn. Per aconseguir aquest objectiu és necessari garantir una informació fiable i actualitzada sobre el medi ambient.

La monitorització medioambiental amb les Estacions meteorològiques d'A-Lab, permet conèixer aquesta informació en temps real. Paràmetres medioambientals sobre l'aire, l'aigua, el sòl, la radiació solar, etc. El repte tanmateix és aconseguir que aquesta monitorització es realitzi de forma rentable.

Les Estacions meteorològiques d'A-Lab son capaces de recollir un gran nombre d'informació de forma automàtica gràcies al seu sistema de monitorització i enviar-la a Internet per a que sigui guardada directament a un servidor web, al qual es pot accedir des de qualsevol indret del món via internet. Amb aquest sistema d'Estacions meteorològiques s'elimina la necessitat de desplaçament fins al punt de presa de dades.

A més, si es requereix Les Estacions meteorològiques es poden configurar amb un sistema d'alarmes via SMS o e-mail per a notificar que un valor d'alarma preestablert ha estat superat.


Monitorizació de rius i llacs

La monitorització de rius i llacs ens permet conèixer condicions de terbolesa, pH, nutrients i altres paràmetres relacionats amb l'aigua en aquells indrets a on és preceptiu la presa de dades per tal de prevenir futures situacions de risc, com a llacs o masses d'aigua aïllada.

Dispositius: a-WBuoy i w-Sensor LR 200.