Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma

Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma


L'amidament de paràmetres, el seu control i la generació d'alarmes quan aquest no són els esperats són funcions que s'han de cuidar amb especial èmfasi en determinades activitats productives per tal de poder prevenir o actuar a temps quan alguna avaria o disfunció es produeix al sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab ens permeten conèixer en tepms real paràmetres com la temperatura, la humitat o si la seqüència en un procès industrial ha patit una alteració als seus resultats històrics. Tot això en temps real ho que reperesnta que aquesta monitorització es faci de forma rentable evitant reparacions costoses o que un producte congelat trenqui la cadena del fred sense que ho detecti el sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab son capaços de recollir un gran nombre d'informació de forma automática gràcies al seu sistema de monitorització i enviar-la a Internet per a que sigui guardada directament en un servidor web, al qual s'hi pot accedir des de qualsevol indret del món via internet.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma es configuren amb un sistema d'alarmes via SMS o e-mail per a notificar que un valor d'alarma preestablert ha esta superat.


Monitorització de Sitges i Containers

Seguiment en temps real de la quantitat de matèria prima emmagatzemada en una sitja o un contenidor. Els consumidors no han de preocupar-se de recarregar el contenidor, el sistema envia un missatge d'alarma quan la quantitat està sota del límit preestablert. Els proveïdors reben aquesta alarma amb la informació de tots els contenidors d'una zona d'entrega a la seva base de dades, poguent fer més eficient la logísitica de les rutes de recàrrega d'acord a les necessitats reals.

Dispositius: a-SMU i AWS-100.