Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma

Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma


L'amidament de paràmetres, el seu control i la generació d'alarmes quan aquest no són els esperats són funcions que s'han de cuidar amb especial èmfasi en determinades activitats productives per tal de poder prevenir o actuar a temps quan alguna avaria o disfunció es produeix al sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab ens permeten conèixer en tepms real paràmetres com la temperatura, la humitat o si la seqüència en un procès industrial ha patit una alteració als seus resultats històrics. Tot això en temps real ho que reperesnta que aquesta monitorització es faci de forma rentable evitant reparacions costoses o que un producte congelat trenqui la cadena del fred sense que ho detecti el sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab son capaços de recollir un gran nombre d'informació de forma automática gràcies al seu sistema de monitorització i enviar-la a Internet per a que sigui guardada directament en un servidor web, al qual s'hi pot accedir des de qualsevol indret del món via internet.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma es configuren amb un sistema d'alarmes via SMS o e-mail per a notificar que un valor d'alarma preestablert ha esta superat.


Control de temperatura

Les necessitats canvien d'una empresa a una altra. Es pot tenir la necessitat de recollir dades i/o requerir d'una alarma que indiqui si se supera el nivell de temperatura.

A-Lab desenvolupa solucions a mida per a una gran varietat de necessitats. Amb tecnologia sense fils i amb l'ús d'Internet en la transmissió de dades. Això permet l'amidament i la transmissió de dades des de qualsevol indret, i l'enviament directe d'una alarama al seu telèfon mòbil si un valor preestablert ha estat superat.

Dispositius: ACG-100, a-Nap, AWS-100, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.