Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma

Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma


L'amidament de paràmetres, el seu control i la generació d'alarmes quan aquest no són els esperats són funcions que s'han de cuidar amb especial èmfasi en determinades activitats productives per tal de poder prevenir o actuar a temps quan alguna avaria o disfunció es produeix al sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab ens permeten conèixer en tepms real paràmetres com la temperatura, la humitat o si la seqüència en un procès industrial ha patit una alteració als seus resultats històrics. Tot això en temps real ho que reperesnta que aquesta monitorització es faci de forma rentable evitant reparacions costoses o que un producte congelat trenqui la cadena del fred sense que ho detecti el sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab son capaços de recollir un gran nombre d'informació de forma automática gràcies al seu sistema de monitorització i enviar-la a Internet per a que sigui guardada directament en un servidor web, al qual s'hi pot accedir des de qualsevol indret del món via internet.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma es configuren amb un sistema d'alarmes via SMS o e-mail per a notificar que un valor d'alarma preestablert ha esta superat.


Control de processos

En molts casos, el procès de recopilació de dades i la seva transmissió es realitza per mitjans tradicionals amb elevats costos, de forma poc pràctica o inclús impossibles d'aplicar. A-Lab ha desenvolupat un sistema de recopilació de dades que ha estat comprobat . Aquesta tecnologia permet el seguiment i control de forma remota mitjançant Internet. La detecció de problemes i la presa de decisions ja no està lligada a la ubicació. Un registre del procès al nucli del sistema està situat a la base de dades del servidor d' Internet www.a-log.net, on s'emmagatzemen totes les dades recollides. Aquestes dades poden ser visualitzades per l'usuari al seu PC o telèfon mòbil en qualsevol moment i indret. Algoritmes especials que s'executen al servidor de dades poden realitzar sofisticades tasques de processament de dades i retornar l'anàlisi amb informació útil per a l'usuari.

Dispositius: ACG-100, AWS-100, a-Milk, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.