ACG-100 - Unitat d'amidament i control

ACG-100 - Unitat d'amidament i control


La Unitat d'amidament i control ACG-100 es capaç de realitzar operacions d'amidament i control, i està connectada a sensors amb i sense fils (ràdio). La Unitat d'amidament i control ACG-100 envia les dades dels amidaments enregistrats en temps real mitjançant GSM/GPRS gràcies a l'última tecnologia sense fils, allí son emmagatzemats automàticament a una base de dades segura on poden ser visualitzats. El servidor a la vegada compara els amidaments enregistrats amb els valors límit d'alarma preestablerts per l'usuari, si se superen aquest valors s'envia una alarma mitjançant el servei web o en el cas que no estigui en servei directament mitjançant un SMS al telèfon mòbil de l'usuari, alertant de la incidència.


Aplicacions:

 • > Sector Industrial
  • > Indústries amb necessitat de guardar la informació generada
  • > Indústries amb necessitat de dispossar d'alarmes de temperatura

Característiques:

 • > Màxim 8 sensors connectats directament
 • > Capaç de connectar amb sensors sense fils
 • > Poseèix alerta per a disfunció d'alimentació i entrades digitals per a alarmes
 • > És possible connectar sensors addicionals antirrobament o contraincendis
 • > Transferència de dades mitjançant GPRS (control remot)
 • > Enviament de missatges d'alarma preestablertes mitjançant SMS o e-mail

Els sensors wSensor SR son capaços d'enregistrar les següents variables:

 • > Variables de l'Aire:
  • > Temperatura
  • > Humitat
  • > Variables definides per el client


Sol·licitar informació