a-Weather - Estació Meteorològica

a-Weather - Estació Meteorològica


Les Estacions meteorològiques a-Weather enregistren i envien a Internet els amidaments dels parèmetres meteorològics configurats en temps real i en qualsevol moment que es requereixi, gràcies a l'última tecnologia sense fils.

Les Estacions meteorològiques a-Weather son fàcils d'instal·lar, la seva ubicació no està limitada per cables o distàncies a enllaços de ràdio.

Obtenen l'energia per al seu funcionament de bateries de llarga durada o bé de panells solars.

Els amidaments enregistrats per les Estacions meteorològiques a-Weather son guardats automàticament a una base de dades segura d'Internet, mitjançant la xarxa GSM. L'usuari pot llegir les dades directament des de la base de dades, això significa que no és necessari comunicar-se directament amb les Estacions meteorològiques, minimitzant el temps invertit.

Les Estacions meteorològiques poden enviar missatges d'alarma a un telèfon mòbil o a una adreça d'e-mail, si algún límit preestablert ha estat superat.


Aplicacions:

 • > Sector Mediambiental
  • > Protecció Civil
  • > Estacions d'esquí
  • > Bombers
 • > Sector Agroalimentari
  • > Explotacions agrícoles
  • > Granges
  • > Vivers

Característiques:

 • > Transferència de dades mitjançant GPRS (control remot)
 • > Enviament de missatges d'alarmes preestablertes mitjançant SMS o e-mail
 • > Baix consum d'energia (bateries o panells solars)
 • > Coberta preperada per a condicions extremes

Les Estacions meteorològiques son capaces de enregistrar les següents variables:

 • > Variables Meteorològiques
  • > Temperatura, humitat i pressió de l'aire
  • > Velocitat i direcció del vent
  • > Precipitacions i profunditat de la neu
  • > Radiació solar
 • > Variables mediambientals relacionades amb l'aigua
  • > pH
  • > Conductivitat
  • > Terbolessa
  • > Nutrients
  • > Toxines
  • > Nivell i cabal
 • > Variables relacionades amb l'agricultura
  • > Temperatura, humitat i contingut salí del sòl
  • > Humitat a les fulles (vegetals)
 • > Variables relacionades a activitats d'investigació
  • > Composició de Gasos, CO2, O2 etc.
  • > Sensibilitats definides per el cliente


Sol·licitar informació