a-wBuoy - Estacions-boia per a monitorització de rius i llacs

a-wBuoy - Estacions-boia per a monitorització de rius i llacs


Les Estacions-Boia per a monitorització de rius i llacs a-wBuoy enregistren i envien a Internet els amidaments dels paràmetres referents a l'aigua configurats en temps real i en qualsevol moment que es requerixi, gràcies a l'última tecnologia sense fils.

Les Estacions-Boia per a monitorització de rius i llacs a-wBuoi han estat especialment dissenyades per a ser parcialment submergides a l'aigua, i enregistrar dades durant llargs periodes de temps en condicions dures i sense alimentació externa. Son fàcils d'instal·lar, la seva ubicació no està limitada per cables o distància a enllaços de ràdio.

Obtenen l'energia per al seu funcionamient de bateries amb un consum molt baix atès que poden funcionar fins a cinc anys depenent dels sensors que continguin.

Els amidaments enregistrats son guardats automàticament en una base de dades segura d'Internet, mitjançant la xarxa GSM. L'usuari pot llegir les dades directament des de la base de dades, això significa que no és necessari comunicar directament amb les Estacions-Boia per a monitorització de rius i llacs a-wBuoy, minimitzant el temps invertit.

Les Estacions-Boia per a monitorització de rius i llacs a-wBuoy poden enviar missatges d'alarma a un telèfon mòbil o a una adreça d'e-mail si algun límit prestablert ha estat superat. Poden tenir opcionalment a més de GSM, conexió de ràdio de curt abast que s'utilitza per a llegir els sensors sense fils, a més dels sensors amb cables.


Aplicacions:

 • > Sector Mediambiental
  • > Protecció Civil
  • > Agències de control de les Aigües
  • > Agències Portuàries

Característiques:

 • > Estació-boia dissenyada per a ser parcialment submergida a l'aigua
 • > Transferència de dades mitjançant GPRS (control remot)
 • > Enviament de missatges d'alarmes preestablertes mitjançant SMS o e-mail
 • > Baix consum d'energia (bateries d'un any de durada)
 • > Coberta adaptada a condicions extremes

Les Estacions-Boia per a monitorització de rius i llacs, son capaces d'enregistrar les següents variables:

 • > Variables mediambientals relacionades amb l'aigua
  • > pH
  • > Conductivitat
  • > Terbolessa
  • > Nutrients
  • > Toxines
  • > Nivell i cabal


Sol·licitar informació