a-Water - Estacions per a monitorització de cursos d'aigua

a-Water - Estacions per a monitorització de cursos d'aigua


Les Estacions per a monitorització de cursos d'aigua a-Water registren i envien a Internet els amidaments dels paràmetres referents a l'aigua configurats en temps real i en qualsevol moment que es requereixi, gràcies a l'última tecnologia sense fils.

Les Estacions per a monitorització de cursos d'aigua a-Water estan especialment dissenyades per a ser utilitzades en infraestructures, per exemple sota ponts, són fàcils d'instal·lar, la seva ubicació no està limitada per cables o distància a enllaços de ràdio.

Obtenen l'energia per al seu funcionament de bateries amb un consum molt baix atès que poden funcionar aproximadament un any depenent dels sensors que contingui.

Els amidaments enregistrats son guardats automàticament a una base de dades segura d'Internet, mitjançant la xarxa GSM. L'usuari pot llegir les dades directament des de la base de dades, això significa que no és necessari comunicar-se directament amb les Estacions per a monitorització de cursos d'aigua a-Water, minimitzant el temps invertit.

Les Estacions per a monitorització de cursos d'aigua a-Water poden enviar missatges d'alarma a un telèfon mòbil o a una adreça de e-mail, en cas que sigui superat algun límit preestablert. Poden tenir opcionalment a més de GSM, conexió de ràdio de curt abast que s'utilitza per llegir els sensors sense fils de ràdio, a més dels sensor amb cables.


Aplicacions:

 • > Sector Mediambiental
  • > Protecció Civil
  • > Agències de control de les Aigües
  • > Agències Portuàries

Característiques:

 • > Especialment dissenyades per a ser utilitzades en infraestructures (sota ponts)
 • > Transferència de dades mitjançant GPRS (control remot)
 • > Enviament de missatges d'alarmes preestablertes mitjançant SMS o e-mail
 • > Baix consum d'energia (bateries d'un any de durada)
 • > Coberta adaptada a condicions extremes

Les Estacions per a monitorització de cursos d'aigua son capaces d'enregistrar les següents variables:

 • > Variables mediambientals relacionades amb l'aigua
  • > pH
  • > Conductivitat
  • > Terbolessa
  • > Nutrients
  • > Toxines
  • > Nivell i cabal


Sol·licitar informació