a-SMU-100 - Controlador de capacitat per a Sitges i Contenidors

a-SMU-100 - Controlador de capacitat per a Sitges i Contenidors


El Controlador de capacitat per a Sitges a-SMU-100 està dissenyat per a controlar el volum de materies primeres emmagatzemades a Sitges i Tancs. És capaç de controlar la capacitat de fins a dues sitges. La distribució irregular de les matèries primeres a l'interior del dipòsit del tanc no afecten els resultats de l'amidament.. El Controlador de capacitat per a Sitges a-SMU-100 calcula la quantitat continguda a la Sitja/Tanc en base al senyal rebut d'acord al diagrama desitjat, i mostra el resultat a la pantalla del dispositiu. El sistema està compost per el controlador a-SMU-100 i dos sensors anomenats SiloSensor (un per a cadascuna de les Sitges) connectades mitjançant un cable al Controlador de capacitat per a Sitges a-SMU-100. Els sensors SiloSensor se disposen a la base de la Sitja / Tanc d'emmagatzematge i amiden la quantitat de matèries primeres, aquesta informació es rebuda per el controlador a-SMU-100, aquets envia mitjançant GSM/GPRS a Internet. Els amidaments son enregistrats en temps real gràcies a l'última tecnologia sense fils, allí son emmagatzemades automàticament a una base de dades segura i es poden visualitzar. El servidor a la vegada compara els amidaments enregistrats amb els valors límit d'alarma preestablertes per l'usuari, si se superen aquestes s'envia una alarma mitjançant el servei web o en cas que no estigui en ús directament mitjançant SMS al telèfon mòbil de l'usuari, alertant de la incidència.


Aplicacions:

 • > Sector Ramader
  • > Explotacions ramaderes
  • > Granjes
 • > Sector Farmacèutic
  • > Fàbriques de medicaments
 • > Sector Industrial
  • > Cimenteres
  • > Plantes de Formigó
 • > Sector Petrolífer
  • > Plantes de refinat
 • > Sector Portuàri
  • > Dipòsit de matèries primeres

Característiques:

 • > Poseèix alertes per disfunció en l'alimentació i entrades digitals per alarmes
 • > A-SMU 100 reb información de diferents tipus de sensors sempre bassats en un pes
 • > El servei web és capaç de gestionar més de 1000 contenidors
 • > L'usuari pot configurar fins a cinc nivells d'alarma per a cadascuna de les Sitges
 • > Transferència de dades mitjançant GPRS (control remot)
 • > Enviament de missatges d'alarmes preestablertes mitjamçant SMS o e-mail

Els sensors SiloSensor son capaços de enregistrar les següents variables:

 • > Variables del contingut a l'interior de la Sitja/Tanc:
  • > Pes


Sol·licitar informació