a-Nap 100 - Unitat d'enregistrament de temperatura

a-Nap 100 - Unitat d'enregistrament de temperatura


La unitat d'enregistrament de temperatura a-Nap disposa d'una memòria interna capaç de guardar les dades recopilades i enregistrar els canvis de temperatura cada minut si és necessari, en un rang comprés entre -30 i +85 ºC. La unitat d'enregistrament de temperatura és útil per a amidar i enregistrar temperatura per períodes d'un any durant el transport en contenidors, i la informació enregistrada durant el transport es pot traspassar de l'emisor al receptor.

La memòria interna pot recollir les dades d'anys i té una vida útil d'un milió d'amidaments o 10 anys. Cadascuna de les unitats d'enregistrament de temperatura a-Nap té un nombre i número de sèrie únic. La lectura de les dades i la programació del registrador se realitzen fàcilment des de Windows.


Aplicacions:

 • > Seguiment de temperatura en càmares frigorífiques per a aliments
 • > Seguiment de temperatura en locals durant llargs períodes de temps
 • > Seguiment de temperatura en containers de transport

Característiques:

 • > Vida útil de 10 anys o un milió d'amidaments
 • > Les dades recopilades són llegides fàcilment des d'un PC
 • > Sensibilitat a canvis de temperatura cada minut
 • > Protegit contra la humitat i la pols
 • > Temperatura d'amidament entre -30 i +85 ºC

La unitat a-Nap-100w és capaç d'enregistrar les següents variables:

 • > Variables de l'Aire en diferents interiors:
  • > Temperatura


Sol·licitar informació