a-Milk - Unitat de control i amidament del tanc de Llet

a-Milk - Unitat de control i amidament del tanc de Llet


La unitat de control i amidament per a al Tanc de llet a-Milk poseèix un sistema de vigilància intel·ligent que garantitza el compliment de la EU 4C1, així com les normes de rentat. La unitat de control i amidament per al Tanc de llete a-Milk controla tots els processos que tenen lloc a l'interior del tanc de llet. Els amidaments enregistrats són guardats automàticament a una base de dades segura d'Internet, mitjançant la xarxa GSM. L'usuari pot llegir les dades directament des de la base de dades, això significa que no és necessari comunicar-se directament amb la unitat de control i amidament per al Tanc de llet a-Milk, minimitzant el tems invertit. El servidor a la vegada compara els amidaments enregistrats amb els valors límit preestablerts per l'usuari, si se superen aquets valors envia un missatge d'alarma via SMS o e-mail alertant de la incidència.


Aplicacions:

 • > Sector Agroalimentari
  • > Explotacions ramaderes
  • > Granjes

Característiques:

 • > Envolvent amb grau de protecció IP67
 • > Compleix amb:
  • > La UE 4C1
  • > Normativa de rentat del tanc de llet
 • > Controla els següents processos al tanc de llet:
  • > Temperatura de la llet desprès del munyit
  • > Refrigeració al tanc de llet
  • > Barreja de la llet
  • > Temperatura del recipient
  • > Les canonades durant el rentat
 • > Transferència de dades mitjançant GPRS (control remot)
 • > Enviament de missatges d'alarmes preestablertes mitjançant SMS o e-mail


Sol·licitar informació