a-Gate - Receptor multifunció de dades

a-Gate - Receptor multifunció de dades


El Receptor multifunció de dades a-Gate és una plataforma per a la recepció i l'enviament de dades que reb informació d'una sèrie de sensors sense fils (wSensor SR) que es col·loquen en indrets on és necessari enregistrar amidaments de temperatura, humitat etc. El Receptor multifunció de dades a-Gate pot estar situat a la cabina del vehícle de transport (mòbil) o bé a l'oficina d'arribada de la mercaderia (fix), quan un wSensor SR s'apropa a un receptor a-Gate (màx.30m), els amidaments enregistrats són enviats al servidor d'internet, en temps real en el cas mòbil o a l'arribada al destí en el cas fix.

Els amidaments enregistrats son guardats automàticament a una base de dades segura d'Internet mitjançant la xarxa GSM. L'usuari pot llegir les dades directament des de la base de dades, això significa que no és necessari comunicar-se directament amb el Receptor multifunció de dades a-Gate, minimitzant el temps invertido. El servidor la vegada compar a els amidaments enregistrats amb els valors límit preestablerts per l'usuari, si se superen aquets valors s'envia un missatge d'alarma via SMS o e-mail alertant de la incidència.


Aplicacions:

 • > Sector Logístic
  • > Transport de productes refrigerats
  • > Transport de productes congelats
 • > Sector Farmacèutic
  • > Transport de productes farmacèutics
 • > Sector Restauració
  • > Càterings

Característiques:

 • > Transferència de dades mitjançant missatges GPRS (control remot)
 • > Enviament de missatges d'alarmes preestablertes mitjançant SMS o e-mail
 • > Un receptor a-Gate suporta un nombre ilimitat de wSensor SR
 • > Cada wSensor SR pot emmagatzemar 1.680 amidaments
 • > El període d'enregistrament del wSensor pot ser ajustat de 8 segons a varies hores (un període d'amidament de 12 minuts significa dues setmanes de registres)
 • > Un wSensor SR pot enregistar entre 1 i 4 variables diferents (temperatura, humitat, etc.)
 • > Bateria interna al wSensor SR amb una vida útil entre 3 i 8 anys (depenent de l'interval d'amidament)

Els sensors wSensor SR son capaços d'enregistrar les següents variables:

 • > Variables de l'Aire a l'interior de la cabina del vehícle
  • > Temperatura
  • > Humitat
  • > Variables definides per el client


Sol·licitar informació