PRODUCTES

En l'actualitat C10 CLEANTECH gestiona:


Chargestorm (Suècia)

Sistema de recàrrega intel·ligent per a vehicles elèctrics, conformat per una xarxa d'estacions de recàrrega que són controlats per una unitat que gestiona de forma intel·ligent la recàrrega dels mateixos impedint que es produeixin sobretensions en la instal·lació, al mateix temps que reporta a un portal web tota la informació referent a la recàrrega (consum per vehicle, temps restant, cost). Al portal web s'accedeix amb una contrasenya i es pot realitzar a mida del client.


A-lab (Finlandia)

Equips per a la mesura de variables mediambientals, registre de dades i gestió via internet.

- Estacions Meteorològiques, inalàmbriques i de fàcil instal · lació, que recopilen la informació i faciliten 'on line' les dades recollides en temps real, visibles en el servei de portal web, mitjançant una clau d'accés única per a l'usuari. També pot rebre alarmes en el seu smart phone, (sensors d'humitat del sòl, pluviòmetre, velocitat i direcció del vent, detecció de plagues, etc.).

- Sondes i sensors, per a mesures de marees, capacitat de pantans, composició de l'aigua, capacitat per a contenidors amb líquid, etc.

- Sistema de mesurament i control de temperatura i humitat, mitjançant sensors que recopilen les dades i els envien sense cables per ones de ràdio a un receptor que administra les dades i les envia al portal web, i mitjançant una contrasenya, l'usuari pot accedir a les dades i prendre les decisions més adequades.