EMPRESA

C10 CLEANTECH neix el març del 2011 i centra la seva activitat en el camp de les energies renovables.


Conscienciats i coneixedors del canvi de rumb que ha de tenir la societat en la seva relació amb el medi ambient, pretenem realitzar la nostra aportació en la consecució d'un futur millor.

El nostre objectiu

és proporcionar les solucions tecnològiques més avançades provinents del nord d'Europa, cobrint les necessitats del client i contribuint a la seva consolidació i desenvolupament.

El nostre compromís

amb les energies renovables i la seva gestió, rau en la ferma convicció que la tecnologia ha d'estar al servei del medi ambient i contribuir a la seva preservació.